top of page
3334.jpg

門市據點

詩肯睡眠目前在全台灣有14間門市,您可以使用縣市或是目前位置來尋找適合您的門市。如果您需要直接聯絡總公司,請到聯絡我們頁面。

顯示全部門市
搜尋鄰近門市
依縣市選取門市
LOGO_PNG_500X500.png
天母一門市
台北市士林區中山北路六段238號之1

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(02)2831-3176

連絡門市

台北
LOGO_PNG_500X500.png
內湖堤頂門市
台北市舊宗路二段103號

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(02)2793-5505

連絡門市

LOGO_PNG_500X500.png
南京微風門市
台北市松山區南京東路三段337號 B1

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(02)2717-4187

連絡門市

LOGO_PNG_500X500.png
大新莊門市
新北市泰山區新五路一段108-8號

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(02)2296-6995

連絡門市

新北
LOGO_PNG_500X500.png
汐止新五門市
新北市汐止區新台五路一段95號3樓

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(02)2697-2683

連絡門市

LOGO_PNG_500X500.png
桃園南崁門市
桃園市蘆竹區中正路1號2樓

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(03)311-5923

連絡門市

LOGO_PNG_500X500.png
台中詩肯居家文心門市
台中市南屯區文心路一段48-1號

平常日           12:00-22:00

週末              12:00-22:00

(04)2473-9351

連絡門市

台中
台南
左營
bottom of page